Комплектуване и каталогизация - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Комплектуване и каталогизация

Структура
ОТДЕЛ “КОМПЛЕКТУВАНЕ И КАТАЛОГИЗАЦИЯ”-
тел. 88-55-28;
раб. време - 8.00 - 18. 00 ч.
събота и неделя - почивни дни
Комплексен отдел, в който се организира комплектуването и регистрацията на библиотечния фонд, неговата библиотечна и автоматизирана обработка, поддържането на системата от каталози - служебен азбучен каталог и читателските каталози в каталожната зала. Базата данни “Машинен каталог” съществува от 1992 г. През 2002 г. тя надхвърля 113 000 единици и продължава да расте. Отделът се състои от три функционални звена: “Комплектуване и регистрация на фондовете”; “Обработка на фондовете и каталози” и “Периодика”.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню