Краезнание - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Краезнание

Структура
ОТДЕЛ “КРАЕЗНАНИЕ”;
раб.време - 8.00 - 18.00 ч.
събота и неделя - почивни дни
Тук се събират и съхраняват библиотечни единици, съдържащи информация от и за региона - Благоевградска област. Фондът включва книги: (художествена литература, справочници), периодични и библиографски издания, свързани с края. Отделът е център на краеведската дейност в региона. Извършва справочно-библиографска и информационна работа. Има богата картотека на публикации, свързани с края. Издава текущи и ретроспективни библиографии с краеведски характер. Поддържа база данни “Краеведска картотека”.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню