Такси - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Информация
С П И С Ъ К
НА ТАКСИТЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА,
КОИТО СЕ СЪБИРАТ
СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ НА
ЧИТАТЕЛИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА
1. Съгласно чл. 2, при записване в библиотеката на читателя се издава карта, ако той притежава постоянна адресна регистрация в гр. Благоевград и  заплаща потребителска такса за ползване на специализирани библиотечни услуги в размер на 5 лв. за читатели до 14 г. и пенсионери, и 10 лв. за всички останали. При загубване на читателската карта се издава нова, като се заплаща допълнителна такса от 1 лв. При издаване на временни читателски карти за 1 ден се заплаща 2 лв., и за 30 дни - 5 лв.
2. Когато читател не върне или не пре-запише заетите библиотечни документи в определения от Правилата срок, заплаща по 0,20 лв. за всеки библиотечен документ за всеки просрочен месец.
3. Когато читател повреди зает от него библиотечен документ до такава степен, че го направи негоден за ползване или не може да го върне, защото го е загубил или по друга причина, трябва да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр или да заплати обезщетение в размер както следва:
3.1. За читатели над 14 г. - 10 лв., но не по-малко от коричната цена на библиотечния документ.
3.2. За читатели до 14 г. - 5 лв., но не по-малко от коричната цена на библиотечния документ.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню