Директор - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Директор

Структура
ДИРЕКТОР
г-жа Дора Ангелова
 
тел. 073/ 88-55-26;
+359 879 601 178

Раб. време - 8.00 - 16.30 ч.
Директорът осъществява цялостното ръководство и представителство на библиотеката, отговаря за всички аспекти на дейността на библиотеката и нейните служители, за спазването на вътрешния ред и реда за ползване на услугите й.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню