Такси - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Такси

Информация
С П И С Ъ К
НА ТАКСИТЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА,
КОИТО СЕ СЪБИРАТ
СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ НА
ЧИТАТЕЛИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА

1. Съгласно чл. 2, при записване в библиотеката на читателя се издава карта, ако той притежава постоянна адресна регистрация в гр. Благоевград и  заплаща потребителска такса за ползване на специализирани библиотечни услуги. При загубване на читателската карта се издава нова, като се заплаща допълнителна такса . При издаване на временни читателски карти за 1 ден се заплаща такса.
2. Когато читател не върне или не презапише заетите библиотечни документи в определения от Правилата срок, заплаща такса за всеки библиотечен документ за всеки просрочен месец.
3. Когато читател повреди зает от него библиотечен документ до такава степен, че го направи негоден за ползване или не може да го върне, защото го е загубил или по друга причина, трябва да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр или да заплати обезщетение.
За допълнителна информация - на място в библиотеката.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню