Бюл. Здраве - Март 2016 - Заемна за възрастни

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Бюл. Здраве - Март 2016

„Да обичаш това, което е“ е техника, в която Байрон Кейти представя метода си, наречен “Работата” и обяснява как да използваме въпросите, за да изследваме истинността на мислите, които ни причиняват страдание.
За целта са необходими бял лист хартия и искреното споделяне с него на своите съждения по повод на „всяка стресова ситуация във вашия живот, минал, настоящ или бъдещ – за човек, който не харесвате или за ситуация с някой, който ви ядосва, плаши или натъжава.“ Много добре е това да бъде човек, на който не сте простили 100 процента – Байрон вярва, че това е много силен начин да започне прилагането на Работата, защото дори, ако сме простили 99% процента на някого и е останал само 1 %, прошката все още не се е случила и именно този 1% е мястото, където сме заседнали в останалите си взаимоотношения, включително в отношението към самите себе си.
Когато сме наясно за човека или ситуацията, която е източник на стрес в живота ни, можем да започнем да пишем на листа хартия всичко, което си мислим по повод на тях, като използваме шестте въпроса, които Б. Кейти ни предлага, и се опитаме да им отговорим колкото се може по-искрено.
„Каня ви, пише Кейти, да бъдете осъдителни, груби, детински и дребнави. Пишете със спонтанността на детето, което е тъжно, ядосано, объркано, или уплашено. Не се опитвайте да бъдете мъдри, духовни или мили. Това е време, в което трябва да сте изцяло честни и без цензура за начина, по който се чувствате. Позволете си да изразите чувствата си без страх от последствията или заплахата от наказание“.
Това са въпросите, които ще ви помогнат да изразите отношението си към дадения човек или събитие в живота си.
1. Кой те ядосва, обърква, натъжава или разочарова и защо? Кое е това в него/нея, което ти не харесваш?
2. По какъв начин искаш той/тя да се промени? Какво искаш той/тя да направи?
3. Кое е това, което той/тя трябва или не трябва да прави, да бъде, да мисли или да чувства? Какъв съвет би предложил?
4. Какво той/тя трябва да направи, за да бъдеш щастлив/а?
5. Какво си мислиш за него/нея? Направи списък.
6. Какво е това, което ти не искаш да преживееш с този човек отново?
След като сте написали отговорите на тези въпроси, идва времето за изследване на тяхната истинност, като критерият за тази истинност е близостта им до реалността. Затова Кейти ни подканя да зададем следните четири въпроса и да оставим техните отговори да дойдат спонтанно от сърцето ни, а не от предубедения ум. Тя казва – изследвай:
1. Истина ли е това?
2. Можеш ли с абсолютна сигурност да знаеш, че това е истината?
3. Как реагираш, какво се случва, когато вярваш на тази мисъл?
4. Какъв ще бъдеш, ако я няма тази мисъл?
Тези четири въпроса се прилагат по отношение на всеки един от отговорите на шестте въпроса в началото (аз ви предложих по-горе шестте въпроса от коректност при представянето на метода на Б. Кейти, но лично аз го намирам по-лесно приложим като напиша само едно съждение, което причинява вътрешен дискомфорт, и го изследвам с тези въпроси).
След това идва ред на последната част от Работата – обръщането. То се състои в това да обърнеш всяко от твърденията, които си написал в началото като отговори на шестте въпроса, наопаки – все едно се отнася до теб, а не до другия човек или събитие. Например, ако сте писали „Иван не ме слуша достатъчно“, сега е моментът да напишете същото, но по отношение на себе си „Аз не го слушам достатъчно“ – след което да потърсите три конкретни и искрени примера, когато това обръщане е вярно във вашия живот. С други думи, можете ли да се сетите за моменти, в които наистина не слушате другия човек?
Друг пример за обръщане на същото твърдение е „Той ме слуша“ и „Аз не се вслушвам в себе си достатъчно“. Най-добре е и тези видове обръщане да бъдат подкрепени с примери от практиката. Това наистина е много творчески метод на виждане на реалността в нейната цялост и поемане на отговорността за щастието в живота ни и ако направите това, можете доста да се изненадате от истинността при смяната на гледната точка.
Обръщането на въпрос 6 е малко по-различно. Вместо „Аз не искам никога да…“, става „Аз искам да…“, а също и „Чакам с нетърпение да…“ Това обръщане се отнася до обхващането на живота в неговата цялост и създаване на възможност за посрещане на тези негови аспекти, които наистина може да ни се случат в живота отново, макар и да не искаме. Ако след като направим това обръщане, наистина приемем, че това може да е вярно, това ни отваря към живота такъв, какъвто е. Също така ни подготвя за неприятните събития по начин, който ни позволява да ги посрещнем дори с желание, защото ни предоставят възможност да изследваме нашите вярвания, да се освобождаваме от тяхното влияние в живота ни и да постигаме по-високи степени на вътрешна свобода.
Наистина ви препоръчвам да проверите на практика силата на този метод на Б. Кейти. Но, ако решите, че усилията не си струват, опитайте се да видите коя е мисълта, която подкрепя тази ваша нагласа. И я изследвайте дали е истинна и дали на 100 процента сте сигурни, че е вярна и… ако не беше тази мисъл, всъщност, какво бихте направили…?
Ако решите, че нямате време да си зададете всички тези въпроси за изследване на истинността на мислите си, задайте си един друг въпрос: „В каква степен начинът, по който мисля, е основната причина да се чувствам по този начин сега? И, в каква степен, ако променя това мислене, като подложа на съмнение нещата, в които вярвам и които са свързани с моя въпрос, начинът, по който се чувствам, ще се промени?“
Може би е дошъл моментът да изследвате своето мислене и доколко то отговаря на реалностите в живота? Е, това е доста трудничък урок – но основен!

Интересното при Байрон Кейти е това, което открива и на което може да ни научи за любовта и което е изключително, а книгата ще ви покаже как да го направите. След като веднъж вниманието ви е насочено в тази посока, всичко става очевидно и ще промени живота ви, ако го изпробвате. Освен това, когато не мислите, че Кейти е по-различна от останалите и че притежава нещо специално, което и позволява да върши различни неща, ще видите, че онова, на което тя учи , може да работи за другите и особено за вас. Животът й е бил обикновен и труден, успешен и изпълнен с добри и грешни преценки, също като при повечето от нас.
Кейти винаги започва с мислите на човека за другите, за любовта, одобрението, оценката или възхищението – сложни чувства, които хората изпитват на работа или вкъщи. Процесите в човешкото сърце са теренът на нейната мъдрост и точно тук Кейти внася доброта и яснота.
Просвещението е любопитно нещо, но Кейти го е направила достъпно, без да се налага човек да ходи в манастир или да се уедини в пустинята. Нейните въпроси подпомагат използването на вродената мъдрост , която всички ние притежаваме, ако не сме обладани от страх и гняв.
Типичното при Кейти е, че няма значение колко сте объркани, важното е да се усъмните в объркването си. Усещането за смут, свързано с отношенията, е различна форма на същото объркване и страх, че няма да оцелеете или да бъдете щастливи без нечие одобрение или любов, че ако не работите двадесет и четири часа на ден, за да удовлетворите шефа, половинката или колегата си, ще се чувствате нещастни.
Най-доброто откритие на Кейти е, че когато подлагате убежденията си на съмнения, светът става много по-добро място, отколкото е в представите ви. И няма нужда да си лягате, обзети от страх, или да се събудите с тревога.
Когато наистина отворите очите си – светът прелива от любов и има достатъчно за всички.
Любовта е прекрасна! Освен когато не е ужасна. Тя е като примамка за хората през целия им живот – търсят я, опитват се да я задържат, или да я превъзмогнат. Като основни занимания, скоро след любовта идват одобрението и оценяването. Още от детството си повечето хора изразходват много енергия, преследвайки неумолимо тези цели, опитват различни методи, за да ги забележат, да задоволят, да впечатлят другите, да спечелят любовта им, мислейки, че такъв е животът. И това може да стане дотолкова постоянно и неизбежно, че почти не ни прави впечатление.
Тази книга разглежда съвсем отблизо кое работи и кое не при търсенето на любов и одобрение. Ще ви помогне да сте по-щастливи в любовта и да имате по-сполучливи взаимоотношения с хората, без да се налага да манипулирате или мамите. Наученото тук ще ви донесе удовлетворение във всички отношения, включително романтичната любов, срещи, брак, отглеждане на деца, работа и приятелство.
Четейки тази книга, ще започнете да забелязвате колко много от вашите мисли са свързани с търсенето на любов и одобрение – нещо, което повечето хора така и не осъзнават. А когато го забележите, ще започнете да се отнасяте по нов начин към мислите си, което коренно ще промени отношението ви към вас самите и към важните за вас хора – партньор, деца, родители, шеф, колеги, служители, приятели.
Ако в момента ви боли, защото сте ударили на камък в търсенето на любов и одобрение, ще ви е от полза да следвате упражненията в тази книга. Те работят най-добре, когато поне за миг загърбите желанието си да се освободите от болката и ги направите, търсейки истината. Бързо ще намерите облекчение, ако откриете какво е истината, но не за другите, а за вас самите.
Това не е книга със съвети. Тя предлага въпроси, които ще ви разкрият ниши от живота ви, за които може и да не сте мислили досега. Интересно е да се опознаете от друг ъгъл.
Оттам, откъдето най-малко очаквате, ще ви облее естествена светлина и щастие. Необходимо е само да отговорите искрено на въпросите, които ще намерите тук. И ако, отговорите, разкривайки сърцето си, ще разберете какво сте искали винаги и как най-лесно да го получите. Много от вас ще го получат дори и като прочетат тази книга.
Ето начин да разберете накъде ще ви води пътешествието в тази книга. Помислете за усмивка. Първо си представете изкуствена усмивка, усмивка, която давате, когато се налага – например за снимка. Тази усмивка е полезна в някои моменти , когато трябва да покажете любезност към някого.
Сега си представете естествена усмивка. Без принуда, без преструвка, без упътване за появата й. Всеки обича избликващата от душа усмивка. Неподправено истинска, тя отваря всички врати и сърца.
Дори и рядко да се появява на бял свят, знаете, че тази усмивка е някъде във вас, готова да изплува. Изскача в приятен разговор със самите себе си. Щом веднъж сте го разбрали, всичко ще се промени.

 
Начало | Бюлетин Здраве - април 2023 | Бюлетин Здраве - март 2023 | Бюлетин Здраве - февруари 2023 | Бюлетин Здраве - януари 2023 | Бюлетин Здраве - декември 2022 | Бюлетин Здраве - ноември 2022 | Бюлетин Здраве - октомври 2022 | Бюлетин Здраве - септември 2022 | Бюлетин Здраве - август 2022 | Бюлетин Здраве - юли 2022 | Бюлетин Здраве - юни 2022 | Бюлетин Здраве - май 2022 | Бюлетин Здраве - април 2022 | Бюлетин Здраве - март 2022 | Бюлетин Здраве - юни 2021 | Бюлетин Здраве - май 2021 | Бюлетин Здраве - април 2021 | Бюлетин Здраве - март 2021 | Бюлетин Здраве - февруари 2021 | Бюлетин Здраве - януари 2021 | Бюлетин Здраве - декември 2020 | Бюлетин Здраве - ноември 2020 | Бюлетин Здраве - октомври 2020 | Бюлетин Здраве - септември 2020 | Бюлетин Здраве - август 2020 | Бюлетин Здраве - юли 2020 | Бюлетин Здраве - юни 2020 | Бюлетин Здраве - май 2020 | Бюлетин Здраве - април 2020 | Бюлетин Здраве - март 2020 | Бюлетин Здраве - януари 2020 | Бюлетин Здраве - декември 2019 | Бюл. Здраве - ноември 2019 | Бюл. Здраве - октомври 2019 | Бюл. Здраве - септември 2019 | Бюл. Здраве - август 2019 | Бюл. Здраве - юни 2019 | Бюл. Здраве - май 2019 | Бюл. Здраве - април 2019 | Бюл. Здраве - март 2019 | Бюл. Здраве - февруари 2019 | Бюл. Здраве - януари 2019 | Бюл. Здраве - декември 2018 | Бюл. Здраве - октомври 2018 | Бюл. Здраве - септември 2018 | Бюл. Здраве - август 2018 | Бюл. Здраве - юни 2018 | Бюл. Здраве - май 2018 | Бюл. Здраве - април 2018 | Бюл. Здраве - март 2018 | Бюл. Здраве - февруари 2018 | Бюл. Здраве - януари 2018 | Бюл. Здраве - декември 2017 | Бюл. Здраве - ноември 2017 | Бюл. Здраве - октомври 2017 | Бюл. Здраве - септември 2017 | Бюл. Здраве - август 2017 | Бюл. Здраве - юли 2017 | Бюл. Здраве - юни 2017 | Бюл. Здраве - май 2017 | Бюл. Здраве - април 2017 | Бюл.Здраве - март 2017 | Бюл. Здраве - февруари 2017 | Бюл.ъЗдраве - януари 2017 | Бюл. Здраве - Декември 2016 | Бюл. Здраве - Ноември 2016 | Бюл. Здраве - Октомври 2016 | Бюл. Здраве - Септември 2016 | Бюл. Здраве Август 2016 | Бюл. Здраве - Юли 2016 | Бюл. Здраве - Юни 2016 | Бюл. Здраве - Май 2016 | Бюл. Здраве - Април 2016 | Бюл. Здраве - Март 2016 | Бюл. Здраве - Февр. 2016 | Бюл. Здраве - Януари 2016 | Бюл. Здраве - Януари 2015 | Бюл. Здраве - Февруари 2015 | Бюл. Здраве - Март 2015 | Бюл. Здраве - Април 2015 | Бюл. Здраве - Май 2015 | Бюл. Здраве - Юни 2015 | Бюл. Здраве - Юли 2015 | Бюл. Здраве - Август 2015 | Бюл. Здраве - Септември 2015 | Бюл. Здраве - Октомври 2015 | Бюл. Здраве - Ноември 2015 | Бюл. Здраве - Декември 2015 | Основна карта на сайта
Назад към съдържанието | Назад към главното меню