КРЪГЛИ ГОДИШНИНИ

НА СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ

ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

 

I.                  Събития и личности свързани с Благоевград и края

 

м. януари

 

Бойчев, Ичко            - 1882 - 17. I. 1960   – 55 години от кончината

Бъчваров, Владимир -          23.VII. 1896- 29.I.1955 – 55 години от кончината

Бъчварова, Свобода  -  11.I. 1925 - 27.VI.2012г. - 90 години от рождението

Поптомов, Владимир- 27.I.1890 – 1952- 125 години от рождението

Пърличев, Григор – 18.I.1830- 1893 – 185 години от рождението

Стефанов, Константин – 25.IV.1873 – 30.I.1945 – 65 години от кончината

 

м.февруари

 

Казепов, Георги – 21.II.1880 – 1923 – 135 години от рождението

Милев, Никола – 08.V.1881 – 13.II.1925- 90 години от кончината

Молеров, Симеон (Пръчко капитан) – 15.II.1875 – 1923 - 140 години от рождението

Скрижевски, Георги – 29.III.1882 – 26.II.1925 – 95 години от смъртта

 

м.март

 

Марковски, Венко - 5.III.1915- 1988 - 100 години от рождението

Михайлов, Сава - 1877-1.III.1905 - 110 години от смъртта

Пейчинович,  Кирил – 1770 -17.III.1845 - 170 години  от смъртта

Чобанова, Катерина (Катя Ерменкова) – 30. III.1955 – 60 годишнина от рождението

 

м.април

 

Андрейчин, Георги- 7.I.1894-20.IV.1950 - 65 години от смъртта

Разсолков, Георги - 23.IV.1885-1923 - 130 години от рождението

Сандански, Яне – 18.05.1872-22.IV.1915 - 100 години от смъртта

 

м.май

 

Дървингов, Петър - 25.V.1875-1952 - 140 години от рождението

Йосиф I  (Екзарх Йосиф) - 5.V.1840- 1915 - 165 години от рождението и 100 от кончината

Кощанов, Димитър - 1879-21.V.1915 -100 години от смъртта

Паница, Тодор - 1879-8.V.1925 - 90 години от смъртта

Патоков, Костадин - 1884-16.V.1925 - 90 години от смъртта

Детски танцов състав“Пиринска китка” - V.1965 – 50 г. от създаването

Руменов, Владимир - 1.V.1870 -1939 - 145 години от рождението

Силянов, Христо - 24.V.1880-1939 - 135 години от рождението

Тешовски, /Шабанов/Атанас - 1865-12.V.1905 – 150г. рождение/100 години от смъртта

Чопов, Тодор - 28.V.1890-1923- 125 години от рождението

 

м.юни

 

Величков, Алекси - 30.VI.1890-1943 - 125 години от рождението

Папалезов, Георги - 1883-15.VI.1925 - 90 години от смъртта

 

м.юли

 

Банков, Георги- 25.VII.1845-1932 - 170 години от рождението

 

м.август

 

Евтимов, Венко - 18.VIII.1955 - 60 годишнина

Китанчев, Трайко - 1858-13.VIII.1895 - 120 години от смъртта

Чимев, Владо (Черноземски) - 6.VIII.1915-1942 - 100 години от рождението

 

 м.септември

 

Васкидович, Емануил - 1795-30.IX.1875 – 220г. рождение - 140 г. от кончината

Детско- юношески детски оркестър – IX.1975 - 40 години от създаването

Илиев, Иван – 23.IX.1885-1923 – 135 г. от рождението

Кулишев, Георги - 21.IX.1885-1974 - 130 години от рождението

Михайлов, Иван - 1896-5.IX.1990 - 25 години от смъртта

Телевизионен център Благоевград - 9.IX.1975 – 40 години от създаването

Хаджиев, Стойо - IX.1880-1924 - 135 години от рождението

 

 м.октомври

 

Думбалаков, Димитър - 1872-3.X.1915 - 100 години от смъртта

Зеленгоров, Владимир - 3.X.1910 - 115 години от рождението

Каназирев, Иван - 1872-16.X1920 - 95 години от смъртта

Натанаил  Зографски - 26.X.1820-1906 - 95 години от рождението

НХГ „Св.Св. Кирил и Методий” Благоевград - X.1880 и 1920- 135 години от създаването

Попов, Антон - 20.X.1915-1942 - 100 години от рождението

 

м.ноември

 

Асиянчин, Иван - 1834-25.XI.1910 - 105 години от смъртта

Кюлюмов, Костадин - 19.XI.1925 – 6.III.1998 - 90 години от рождението

Протич, Андрей - 8.XI.1875 – 3.11.1959 - 140 години от рождението

Сарафов, Петър - 1842-1.XI.1915- 100 години от смъртта

Хаджидимов, Димо - 14.XI.1875-1924 - 140 години от рождението

Чернопеев, Христо - 1868-6.XI.1915 - 100 години от смъртта

 

 м.декември

 

Караджов, Иван - 8.XII.1875-1934 - 140 години от рождението

Крапчев, Данаил - 15.XII.1880-1944 - 135 години от рождението

Мирчев, Кирил - 1902-21.XII.1975 - 40 години от смъртта

Топракчиев, Христо - 12.XII.1885 – 1912- 130 години от рождението

 

 

 

Подредени хронологично, с точни дати, по годишнина от рождението

 

11.I. 1925

Свобода Бъчварова 

18.I.1830

Григор Пърличев

27.I.1890

Владимир Поптомов

15.II.1875

Симеон Молеров

21.II.1880

Георги  Казепов

5.III.1915

Венко Марковски

30. III.1955

Катя Ерменкова

23.IV.1885

Георги Разсолков

1.V.1870

Владимир Руменов

5.V.1840

Екзарх Йосиф

25.V.1875

Петър  Дървингов

30.VI.1890

Алекси  Величков

25.VII.1845

Георги  Банков

6.VIII.1915

Владо Черноземски

21.IX.1885

Георги  Кулишев

23.IX.1885

Иван Илиев

3.X.1910

Владимир Зеленгоров

20.X.1915

Антон Попов

26.X.1820

Натанаил  Зографски

8.XI.1875

Андрей Протич

14.XI.1875

Димо Хаджидимов

19.XI.1925

Костадин Кюлюмов

8.XII.1875

Иван Караджов

12.XII.1885

Христо Топракчиев

15.XII.1880

Данаил Крапчев

 

 

Подредени азбучно, без информация за месеца

 

Асиова, Бойка – 1945 - 70 годишнина

Бисеров, Димитър - 1840-1886 - 175 години от рождението

Вишанов, Тома - ок.1750 - 265 години от рождението

Георги Боковала - 1820-1878 - 195 години от рождението

Георги Кременлията - 1840-1886 - 175 години от рождението

Герасим Рилски - 1830-1892 - 185 години от рождението

Герман, Михаил- 1780-1840- 245 години от рождението

Гологанов, Иван - 1839-1895 - 120 години от смъртта

Дуков, Илия - 1800-1895 - 120 години от смъртта

Държавен куклен театър – 1975 -40 години от създаването

Зимбилев, Георги - 1847-1880 - 135 години от смъртта

Измирлиев, Тома - 1895-1935 – 125г. рожд./ 80 години от смъртта

Ильо  войвода - 1805-1898 - 210 години от рождението

Калмиков, Адам- неизв.-1885- 130 години от смъртта

Каназирев, Владислав - 1876-1950 - 65 години от смъртта

Каназирев, Петър - 1870-1931 -  145 години от рождението

Китанов, Петър - 1875-1912 - 140 години от рождението

Кърчовски, Йоаким - 1750-1820 - 195 години от смъртта

Мануш войвода - 1880-1908 - 135 години от рождението

Миладинов, Димитър - 1810-1862 - 205 години от рождението

Миладинов, Константин - 1830-1862 - 185 години от рождението

Молеров, Димитър - 1780-1868 - 235 години от рождението

Мурин, Стоян – 1930 - 85 годишнина

Обединена районна болница – Благоеград – 1945 - 70 години от създаването

Образцово  нар. читалище –Белица – 1885 - 130 години от създаването

Образцово нар. читалище- Г.Делчев – 1865 - 150 години от създаването

Падарев, Никола - 1829-1895 - 120 години от смъртта

Панделиев, Димитър - 1927-1995 - 20 години от смъртта

Петров, Гьорче - 1865-1921 - 150 години от рождението

Ризов, Димитър - 1860-1918 - 155 години от рождението

СОУ “Г.Измирлиев”- V – 1965 - 50 от създаването

Тошев, Пере - 1865-1912 - 150 години от рождението

Хаджи Вълчо - 1710-1770- 245 години от смъртта

ХЕИ-Благоевград – 1950- 65 години от създаването

Чучулайн, Александър - 1885-1969 - 130 години от рождението

Шарков, Васил - 1883-1965 - 50 години от смъртта

Якимов, Асен - 1932-1975 - 40 години от смъртта

Яков, Федя- 1935-1996 - 80 години от рождението

 

 

 

I.                   Събития и личности свързани със страната и света

 

ЯНУАРИ

170 г. от рождението на Васил Петлешков (1845 - 1876), български революционер;

95 г. от рождението на Айзък Азимов (1920 – 1992), американски писател на фантастични и научно-популярни творби;

230 г. от рождението на Якоб Грим (1785 – 1863), германски филолог, поет и автор на приказки;

205 г. от рождението на Димитър Миладинов (1810 – 1862), български възрожденски просветен и обществен деец;

125 г. от рождението на Карел Чапек (1890 – 1938), чешки писател и драматург;

185 г. от рождението на Константин Миладинов (1830 – 1862) български просветен и обществен деец;

100г. от рождението  на Петър Увалиев (1915 – 1998) български дипломат, изкуствовед и публицист;

120 г. от рождението на Гео Милев (1895 – 1925), български поет и публицист;

80 г. от рождението на Дамян Дамянов (1935 – 1999), български поет;

75 г. от рождението на Недялко Йорданов (1940), български поет и драматург;

185 г. от рождението на Григор Пърличев (1830 – 1893), възрожденски писател, преводач, общественик;

95 г. от рождението на Федерико Фелини (1920 – 1993), италиански кинорежисьор, киносценарист и киноартист;

155 г. от рождението на Антон Павлович Чехов (1860 – 1904), руски писател и драматург;

70 г. от рождението на Светлозар Игов (1945), български учен, литературен критик и историк;

140 г. от рождението на Атанас Буров (1875 – 1954), български политик и банкер;

110 г. от рождението на Джон О` Хара (1905 – 1970), американски писател.

ФЕВРУАРИ

130 г. от рождението на Асен Златаров (1885 –1936), професор,  български

химик, писател и общественик;

95 г. от рождението на Леда Гео Милева (1920 - 2013), българска писателка, преводач и общественик;

60 г. от рождението на Джон Рей Гришам (1955), американски писател на съдебни трилъри;

145 г. от рождението на Стоян Стоянов Аргиров (1870 – 1939), български филолог и преводач, основоположник на библиотечното дело в България;

125 г. от рождението на Борис Пастернак (1890 – 1960), руски поет и писател;

150 г. от рождението на Тодор В. Влайков (1865 – 1943), български писател и общественик;

330 г. от рождението на Георг Фридрих Хендел (1685 – 1759), немски композитор;

145 г. от издаването на султанския ферман за учредяване на Българската екзархия (1870).

МАРТ

205 г. от рождението на Фредерик Франсоа Шопен (1810 – 1849), полски композитор и пианист;

540 г. от рождението на Микеланджело Буонароти (1475 – 1564) , италиански скулптор, художник, архитект и поет ;

140 г. от рождението на Морис Равел (1875 – 1937), френски композитор и пианист;

55 г. от смъртта на Ценко Цветанов (1904 – 1960), български писател, литературен критик, библиотековед и преводач, директор на бившия ДБИ-София;

 95 г. от рождението на Борис Виан (1920 – 1959), френски писател, поет и музикант;

85 г. от рождението на Христо Михов Христов (Черемухин) (1930 – 2003), български писател – хуморист и сатирик;

330 г. от рождението на Йохан Себастиан Бах (1685 – 1750), немски композитор и клавирен майстор;

105 г. от рождението на Любомир Андрейчин (1910 – 1975), професор, български езиковед и публицист;

105 г. от рождението на Акира Куросава (1910 – 1998), японски кинорежисьор, продуцент и сценарист;

125 г. от рождението на Чудомир – Димитър Христов Чорбаджийски (1890 – 1967), български писател, хуморист и художник.;

170 г. от рождението на Вилхелм Конрад Рьонтген (1845 –1923)

немски физик, откривател на електромагнитното излъчване, известно като   рентгеново;

130 г. от рождението на Жул Паскин (1885 – 1930), френски художник от български произход.

АПРИЛ

140 г. от рождението на Едгар Уолъс (1875 – 1932), британски писател, журналист и драматург;

175 г. от рождението на Емил Зола (1840 – 1902), френски писател;

210 г. от рождението на Ханс Кристиан Андерсен (1805 – 1875)  датски писател, известен най-вече със своите приказки;

85 г. от рождението на Стефка Съботинова (1930), българска народна певица;

95 г. от рождението на Артър Хейли (1920 – 2004), британски писател , автор на популярни романи;

1130 г. от смъртта на Методий (окт.815 – 885), славянски просветител, основоположник на славянската и българска азбука;

100 г. от смъртта на Яне Сандански (1872 – 1915), български революционер;

95 г. от рождението на Валери Петров (1920), български поет, сценарист, драматург и преводач;

100 г. от рождението на Любомир Тенев (1915 - 1993), български театрален критик и теоретик;

80 г. от рождението на Любомир Левчев (1935), български поет и писател;

140 г. от рождението на Рафаел Сабатини (1875  – 1950), английски писател на исторически и приключенски романи;

145 г. от рождението на Франц Лехар (1870 – 1948), унгарски композитор.

МАЙ

750 г. от рождението на Данте Алигиери (1265 – 1321), италиански поет.

105 г. от рождението на Борис Иванов Десев (1910 – 1979), български библиограф, дългогодишен преподавател в ДБИ-София, автор на учебници по библиотечно дело и библиография;

105 г. от рождението на Иван Богданов (1910 – 1992), български литературен историк, библиограф и книговед;

175 г. от рождението на Екзарх Йосиф I (1840 -1915), висш православен духовник, обществен и просветен деец;

100 г. от рождението на Орсън Уелс (1915 – 1985), американски актьор, режисьор и продуцент;

85 г. от рождението на Пеньо Пенев (1930 – 1959), български поет;

175 г. от рождението на Пьотър Илич Чайковски (1840 – 1893), руски композитор от епохата на романтизма;

70 г. от подписването на безусловната капитулация на хитлеристка Германия (1945);

175 г. от рождението на Хаджи Димитър (1840 – 1868), български революционер, войвода и национален герой;

175 г. от рождението на Стефан Караджа (1840 – 1868), български революционер, национален герой;

135 г. от рождението на Димитър Бояджиев (1880 – 1911), български поет;

95 г. от рождението на папа Йоан Павел II (Карол Юзеф Войтила)  (1920 – 2005 ), първият римокатолически папа от славянски произход;

80 г. от рождението на Димитър Киров (1935 - 2008), български художник;

85 г. от рождението на Милена Цанева (1930), проф. д-р., български литературовед и литературен критик;

155г. от рождението на Ярослав Вешин (1860 – 1915), български живописец от чешки произход;

110 г. от рождението на Михаил Шолохов (1905 – 1984), руски писател;

130 г. от рождението на Николай Лилиев (1885 – 1960), български поет символист и преводач.

ЮНИ

140 г. от рождението на Томас Ман (1875 – 1955) , немски белетрист и есеист;

 205 г. от рождението на Роберт Шуман (1810 – 1856) , немски композитор и пианист;

100 г. от рождението на Сол Белоу (1915 - 2005), американски писател;

105 г. от рождението на Жак-Ив Кусто (1910 – 1997), френски морски изследовател, журналист и фотограф;

80 г. от рождението на Христо Явашев (Кристо)(1935), американски художник от български произход;

110 г. от рождението на Жан-Пол Сартр (1905 – 1980), френски философ екзистенциалист, писател и драматург;

140 г. от рождението на Кирил Христов (1875 – 1944), български поет и белетрист;

115 г. от рождението на Антоан Дьо Сент-Екзюпери (1900–1944), френски писател и летец.

ЮЛИ

75 г. от рождението на Георги Иванов (1940), първият български космонавт;

180 г. от рождението на Киро Петров (Бачо Киро) (1835 - 1876), български революционер, учител и книжовник;

165 г. от рождението на Иван Вазов (1850 – 1912), български народен поет, писател и общественик;

85 г. от рождението на Серафим Северняк (1930 – 1988), български писател, публицист и журналист;

120 г. от кончината на Петко Рачов Славейков (1827 - 1895), български поет, публицист, фолклорист и политик;

90 г. от рождението на Георги Джагаров (1925 – 1995), български поет и драматург, обществен и държавен деец;

120 г. от кончината на Стефан Стамболов (1854  – 1895), български държавник, политик и журналист;

105 г. от рождението на Петър Иванов Стъпов (1910 – 1992), български писател, поет, учител и библиотекар;

110 г. от рождението на Елиас Канети (1905 – 1994), австрийски писател от български произход;

130 г. от рождението на Андре Мороа (1885 – 1967), френски писател;

80 г. от рождението на Владимир Башев (1935 – 1967), български поет;

50 г. от рождението на Джоан Роулинг  (1965), английска писателка , автор на фентъзи поредицата „Хари Потър”.

АВГУСТ

165 г. от рождението на Ги дьо Мопасан (1850 – 1893), френски писател – натуралист, майстор на късия разказ;

70 г. от пускането на атомната бомба над Хирошима (1945);

105 г. от рождението на Роберт Ханс ван Хюлик (1910 – 1967), холандски китаист, дипломат и писател, автор на поредицата повести „Китайски загадки”;

 70 г. от рождението на Борис Христов (1945), съвременен български поет и романист;

95 г. от рождението на Хенри Чарлз Буковски (1920 – 1994), американски поет, романист и публицист;

125 г. от рождението на Константин И. Константинов (1890 – 1970), български писател и преводач;

 95 г. от рождението на Кристофър Робин Милн (1920 – 1996), английски писател, първообраз на героя Кристофър Робин от книгата „Мечо Пух”;

 95 г. от рождението на Рей Дъглас Бредбъри (1920 - 2012),  американски писател;

145 г. от рождението на Александър Куприн (1870 – 1938), руски писател;

105 г. от рождението на майка Тереза (Агнес Гонджа Бояджиу) (1910 – 1997), католическа монахиня от албански произход, основателка на ордена Мисионери на милосърдието;

155 г. от рождението на Исак Илич Левитан (1860 – 1900), руски художник.

СЕПТЕМВРИ

130 г. от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, 1885;

120 г. от рождението на Тома Измирлиев (1895 – 1935), български поет и белетрист хуморист, брат на поета Христо Смирненски;

 85 г. от рождението на Антон Дончев (1930), академик, български писател.

 55 г. от рождението на Теодора Димова (1960 ), българска писателка,  драматург, автор на романите : „Емине”, „Майките” и „Адриана”;

105 г. от рождението на Борис Христов Недков (1910 – 1975), български учен – историк и ориенталист;

 95 г. от рождението на Ханс Цибулка (1920 – 2004), немски поет и белетрист;

 50 г. от рождението на Фредерик Бегбеде (1965), френски писател;

195 г. от рождението на Александър Дондуков – Корсаков(1820 – 1893), руски генерал и държавник;

105 г. от рождението на Димитър Иванчев (1910 – 1990), български библиограф и краевед.

ОКТОМВРИ

215 г. от рождението на Петър Берон (1800 – 1871), български учен енциклопедист с европейска известност.

90 г. от рождението на Гор Видал (1925 - 2012), американски писател, автор на романи, пиеси и есета;

120 г. от рождението на Сергей Есенин (1895 – 1925), руски поет;

130 г. от рождението на Нилс Хенрих Давид Бор (1885 – 1962), датски физик;

55 г. от рождението на Теди Москов (Стефан Стефанов Москов),(1960), български театрален, телевизионен и кинорежисьор;

95 г. от рождението на Франк Хърбърт (1920 – 1986), американски писател;

75 г. от рождението на Джон Уинстън Ленън (1940 – 1980), английски рок музикант, съосновател на британската група Бийтълс;

85 г. от рожденето на Харолд Пинтър (1930 – 2008), британски драматург, поет, режисьор и актьор, носител на Нобелова награда за литература за 2005 г;

65 г. от рождението на Нора Робъртс (1950), американска писателка, автор на множество съспенс романи;

110 г. от рождението на Христо Бръмбъров (1905 – 1974), български оперен певец и вокален педагог;

95 г. от рождението на Марио Джанлуиджи Пузо (1920 – 1999), американски писател от италиански произход, автор на романи за мафията;

100 г. от рождението на Артър Милър (1915 – 2005), американски драматург;

105 г. от рождението на Петър Николов Динеков (1910 – 1992), български литературен историк, критик и фолклорист;

90 г. от рождението на Борис Димовски (1925 – 2007), български график, карикатурист, общественик;

145 г. от рождението на Иван Бунин (1870 – 1953), руски писател, поет и преводач;

95 г. от рождението на Джани Родари (1920 – 1980), италиански писател, автор на детска литература;

70 г. от създаването на Организацията на обединените нации (1945);

190 г. от рождението на Йохан Щраус – син (1825 – 1899), австрийски композитор и диригент;

100 г. от рождението на Ефрем Каранфилов (1915 – 1998), български литературен теоретик и критик.

НОЕМВРИ

130 г. от Сръбско- българската война, в която  Сърбия, недоволна от осъщественото Съединение на Княжество България с Източна Румелия, обявява война на България. Българската победа в тази кратка война, наричана „капитаните побеждават генералите“, е предпоставка за международното признаване на Съединението на Княжеството с Източна Румелия.

65 г. от подписването на Европейската конвенция за защита правата на човека (1950) ;

115 г. от рождението на Маргарет Мичъл (1900 – 1949), американска писателка, авторка на бестселъра „Отнесени от вихъра”;

135 г. от рождението на Йордан Йовков (1880 – 1937), български писател и драматург;

175 г. от рождението на Огюст Роден (1840 – 1894), френски скулптор;

165 г. от рождението на Робърт Луис Стивънсън (1850 –1894), британски романист, поет и автор на пътеписи;

100 г. от рождението на Асен Димитров Диамандиев (1915 – 2009), български музикален педагог, създател на АМТИИ Пловдив;

170 г. от рождението на Григор Начович  (1845 – 1920), български политик и държавник, публицист;

130 г. от рождението на Стефан Македонски (1885 – 1952), български оперен артист;

135 г. от рождението на Александър Блок (1880 – 1921), руски поет, представител на руския символизъм;

180 г. от рождението на Марк Твен (1835 – 1910), американски писател, журналист и хуморист.

ДЕКЕМВРИ

195 г. от рождението на Сава Доброплодни (1820 – 1894), български възрожденски книжовник и учител;

180 г. от рождението на Николай Павлович (1835 – 1894), български възрожденски художник и сценограф;

205 г. от рождението на Алфред дьо Мюсе (1810 – 1857), френски поет;

120 г. от рождението на Пол Елюар (1895 – 1952), френски поет;

140 г. от рождението на Добри Христов (1875 – 1941), български композитор и музиковед;

60 г. от приемането на България за член на Организацията на обединените нации (1955);

245 г. от рождението на Лудвиг Ван Бетовен (1770 – 1827), немски класически композитор;

240 г. от рождението на Джейн Остин (1775 – 1817), английска романистка;

100 г. от рождението на Едит Пиаф (1915 – 1963);

90 г. от рождението на Карлос Кастанеда (1925 – 1998), американски писател, антрополог и етнограф;

150 г. от рождението на Джоузеф Ръдиард Киплинг (1865 – 1936), английски белетрист и поет.

 

През 2015 г. се навършват :

 

1200 г. от рождението на Методий (окт.815 - 885), славянобългарски просветител, брат на Константин-Кирил Философ, и 1130  години от смъртта му;

1185 г.  от рождението на Наум Охридски  (окт. 830-910), български книжовник и висш духовник, един от петимата ученици на братята Кирил и Методий, и 1105 години от смъртта му (910);

1175 г.  от рождението на Климент Охридски (ок. 840-916), български църковен деец и книжовник, най-видният ученик и съратник на славянските първоучители Кирил и Методий, създател на Охридската книжовна школа;

750 г. от рождението на Данте Алигиери (1265  – 1321), италиански поет, писател и философ;

575 г. от изобретяването на новия способ на книгопечатане от Йоханес Гутенберг и издаването на 42-редовата Библия, която поставя началото и прославя изкуството на книгопечатането;

355 г. от рождението на Даниел Дефо (1660 – 1731), английски писател и журналист, известен с романа си „Робинзон Крузо”;

230 г. от рождението на Неофит Хилендарски Бозвели (1785 – 1848), български религиозен и обществен деец, книжовник;

205 г. от рождението на Захари Зограф (1810 – 1853), български художник и иконописец, виден представител на Самоковската художествена школа;

200 г. от рождението на Ботьо Петков (даскал Ботю) (1815 – 1869), български просветен деец и учител;

190 г. от рождението на Елена Мутева (1825 – 1854), първата българска поетеса;

175 г. от рождението на Васил Друмев (митрополит Климент Търновски) (1840 – 1901), български писател, книжовник, църковен, обществен и библиотечен деец;

180 г. от откриването на първото светско българско училище в Габрово (1835);

165 г. от рождението на Захарий Стоянов (Джендо Стоянов Джедев) (1850 – 1889), български революционер, политик и писател;

160 г. от началото на организираното книгоиздаване в България, поставено с отпечатването на календарчеСтаропланинче” на Христо Данов (1855);

160 г. от рождението на Константин Величков (1855 – 1909), български поет, белетрист, преводач, държавен и обществен деец;

155 г. от рождението на Продан ТишковЧардафон (1860– 1906), български военен и революционер;

150 г. от рождението на Пере Тошев (1865 - 1912), български революционер;

105 г. от рождението на Георги Батаклиев (1910 – 1994), български преводач на антична поезия.

 

2015 г. е обявена за:

 

Международна година на почвите. Обявена с Резолюция 68/232 на Общото събрание на ООН от 20 декември 2013г. Организацията за прехрана и земеделие към ООН (Food and Agriculture Organization – FAO) призовава за спешни действия за подобряване здравето на  ограничените световни почвени ресурси, за да се гарантира, че бъдещите поколения ще имат достатъчно запаси от храна, вода и енергия.

 

Международна година на светлината и на светлинните технологии. Обявена с Резолюция 68/221 на Общото събрание на ООН от 20 декември 2013г. Има за цел да подчертае значението на светлината и светлинните технологии в живота
на хората -  те са жизнено
-важни за медицината, енергетиката, информацията и комуникацията, селското стопанство, минното дело, астрономията и други.

 

Европейска година на развитието - Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз официално обявяват 2015 г. за Европейска година за развитие. Девизът на Европейската година е „Нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще”. Основен аргумент за решението е, че  политиката на сътрудничество за развитие има за първостепенна цел намаляването, а в дългосрочен план, премахването на бедността. „Борбата с бедността в световен мащаб ще допринесе също така и за изграждането на по-стабилен, по-мирен, по-проспериращ и по-справедлив свят, който отразява взаимозависимостта между по-богатите и по-бедните страни”, се казва във въвеждащия текст на позицията на Европейския парламент. 

 

 Юбилейни десетилетия под егидата на  ООН  и  ЕС :

2005 – 2015 г. – Международно десетилетие за действия “Вода за живот”.

2005 – 2015 г. – Международно десетилетие на ромското включване.

2006 – 2016 г. – Десетилетие за възстановяване и устойчиво развитие на засегнатите райони.

2008 – 2017 г. – Второ международно десетилетие за премахване на бедността.

2010 – 2020 г. – Международно десетилетие на пустините и борбата против опустиняването.

2011 – 2020 г. – Международно десетилетие на инициативи за пътна безопасност.

2011 –  2020 г. – Международно десетилетие на биоразнообразието.

2011 – 2020 г. – Трето международно десетилетие за премахване на колониализма.

2014 – 2024 г. – Международно десетилетие на устойчива енергия за всички.

2015 – 2024 г. -  Международно десетилетие на хората от африкански произход.