СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ СВЪРЗАНИ С БЛАГОЕВГРАД И КРАЯ

2011 година

 

Личности, подредени хронологично по месеци и дати

 

януари

 

VІІІ.1868-1.І.1941

Попарсов, Петър  един от основателите на ВМОРО.

70 г. от смъртта му

1793 - 4.І.1881

Неофит Рилски / Никола Поппетров Бенин/ – български монах, книжовник, църковен и просветен деец ,основоположник на новобългарското образование, учител и художник.

130 г. от смъртта му

7.І.1881–14.VІІV1935

Маджаров, Атанас -просветен деец, учител.

130 г. от рождението му

7.І.1846 – 1.ІІ.1926

Теодосий Скопски  / Васил Попилиев Гологанов/ – висш духовник, книжовник, действителен член на БДК /дн. БАН, 1909/.

165 г. от рождението му

15.І.1871 – 7.ХІ.1957

Венедиков, Йордан -военен историк, генерал-майор.

140 г. от рождението му

18.І.1866 - 10.Х.1933

Венедиков, Константин – военен деец, генерал.

145  г. от рождението му

19.І.1871- 23.ХІІ.1906

Груев, Даме -един от идеолозите  и водачите на националноосвободителното движение на българите в Македония и Одринско, инициатор за създаването на ВМОРО

140 г. от рождението му

1881 – 19.І.1941

Чернев, Стефан – музикален деец, диригент.

70 г. от смъртта му

2.VІ.1882- 29.І.1951

Шатев, Павел – деец на ВМОРО, един от Солунските атентатори

60  г. от смъртта му

1.ХІ.1879-30.І.1961

Проевски, Борис-  участник в  националноосвободителното движение,  лекар и общественик.

50 г. от смъртта му

31.І.1911-13.VІІІ.1996

Ванга /ВангелияПандева Гущерова/ - българска пророчица и гадателка.

100 г. от рождението му

 

 

Февруари

 

1860 – 4.ІІ.1956

Антиканджиев, Атанас – дарител, участник в борбите за самостоятелна българска църква.

55 г. от смъртта му

 

8.ІІ.1881 – 19.ІХ.1929

Баждаров, Георги - деец на националноосвободителното движение, журналист и общественик.

130 г. от рождението му

 

11.ІІ.1866 7.І.1944

Бележков, Иван - деец на националноосвободителното движение,  учител

145 г. от рождението му

 

12.ІІ. 1951

Тасев, Златко – литературен критик

60 г. от рождението му

 

15.ІІ.1941

Кръндаров, Илия - поет

70 г. от рождението му

 

28. ІІ.1876–29.ХІІ.1954

Попантов, Тодор -  деец на националноосвободителното движение

135 г. от рождението му

 

март

 

4.ІІІ.1881–31.VІІІ.1924

Александров, Тодор - деец на националноосвободителното движение,  един от ръководителите на ВМОРО

130 г. от рождението му

4.ІІІ.1821–11.І.1894

Веркович, Стефан – босненски етнограф, фолклорист, археолог, славист, деец на националноосвободителното движение на българите в Македония.

190 г. от рождението му

23.ІІІ.1966

Пашкулев, Константин – поет.

45 г. от рождението му

23.ІІІ.1951

Филипов, Тома – хуморист и сатирик.

60 г. от рождението му

25.ІV.1850-29.ІІІ.1956

Карчев, Стефан  -  участник в  националноосвободителното движение, просветен деец, дарител.

55 г. от смъртта му

 

април

 

2.ІV.1896 – 13.І.1964

Трайков, Петър -деец на националноосвободителното движение и  на ВМРО

115 г. от рождението му

4.ІV.1876 – 29.VІІІ.1962

Дилберов, Илия - участник в  националноосвободителното движение, войвода.

135 г. от рождението му

1.VІІІ.1860 – 15.ІV.1906

Янков, Атанас - деец на националноосвободителното движение, полковник

105 г. г. от смъртта му

16.ІV.1876-11.ХІ.1953

Колчагов, Лазар -  участник в  националноосвободителното движение.

135 г. от рождението му

21.ІV.1851 - 28.V.1876

Измирлиев, Георги -  деец на националноосвободителното движение

160 г. от рождението му

 

Май

 

8.V.1881- 13.ІІ.1925

Милев, Никола – историк, публицист и общественик

130 г. от рождението му

10.V.1876 – 16.VІ.1925

Пенков, Димитър -  участник в  националноосвободителното движение.

135 г. от рождението му

22.V.1896 – 25.ІХ.1923

Костов, Борис – деец на БКП.

115 г. от рождението му

21.ІV.1851 - 28.V.1876

Измирлиев, Георги -  деец на националноосвободителното движение

135 г. от смъртта му

 

Юни

 

15.VІІ.1901-8.VІ.1946

Дрангов, Кирил - деец на националноосвободителното движение.

65 г. от смъртта му

14.VІ.1856 – 7.V.1924

Благоев, Димитър – един от основоположниците на българското социалистическо движение и от създателите на БСДП

155  г. от рождението му

15.VІ.1861-27.ХІІ.1941

Чучулайн, Костадин-  участник в  националноосвободителното движение, учител и свещеник.

150 г. от рождението му

17.VІ.1956

Зиновиева, Росица - поетеса

55 г. от рождението му

2.ІV.1865 – 26.VІ.1921

Петров, Гьорче – виден идеолог и организатор на националноосвободителното движение на българите в Македония и Одринско, един от създателите и ръководитетелите на ВМОРО.

90 г. от смъртта му

 

19.Х.1888 – VІ.1946.

Куртев, Владимир - деец на националноосвободителното движение.

 65  г. от смъртта му

 

Юли

 

15.І.1868 – 5.VІІ.1931

Спростронов, Евтим – общественик и книжовник, учител.

80 г. от смъртта му

15.VІІ.1901-8.VІ.1946

Дрангов, Кирил - деец на националноосвободителното движение

110 г. от рождението му

24.VІІ.1846-14.ХІІ.1927

Стоун, Елена -Мария – американска протестантка , мисионерка в Македония

160 г. от рождението му

 

Август

 

12.VІІІ.1931

Стоименов, Борис - поет

80 г. от рождението му

31.І.1911-13.VІІІ.1996

Ванга /ВангелияПандева Гущерова/ - българска пророчица и гадателка

15 г. от смъртта му

7.І.1862 – 13.VІІІ.1936

Георгов, Иван – философ, педагог, действителен член на Българското книжовно дружество / дн. БАН/, член-короспондент на института „Жан Жорес“ в гр. Женева, съветник на Задграничното представителство на ВМРО, първият председател на Македонския научен институт.

75 г. от смъртта му

18.VІІІ.1891- 5.V.1929

Паспалев, Любомир – актьор и режисьор, един от основателите на ДТ“Н. Вапцаров“ Благоевград

120 г. от рождението му

23.VІІІ.1896-29.І.1955

Бъчваров, Владимир – лекар, дарител.

115 г. от рождението му

26.VІІІ.1896-5.ІХ.1990

Михайлов, Иван - деец на националноосвободителното движение, един от ръководителите на ВМРО.

115 г. от рождението му

30.ІХ.1867-30.VІІІ.1916

Жостов, Костадин- военен деец, генерал-майор.

95 г. от смъртта му

 

 

 

 

Септември

 

1871 – 15.ІХ.1921

Попов, Иван -  деец на националноосвободителното движение,офицер, войвода.

90 г. от смъртта му

26.10.1820 -18.ІХ.1906

Натанаил Охридски / Нешо Стоянов Бойкикев/ - висш духовник и книжовник,  деец на националноосвободителното движение.

105 г. от смъртта му

 

Октомври

 

24.V.1874 – 4.Х.1961

Молеров, Димитър Георгиев- просветен деец, писател, езиковед и фолклорист.

50 г. от смъртта му

4.VІІ.1895 – 15.Х.1971

Шанданов, Петър -  участник в  националноосвободителното движение.

40 г. от смъртта му

2.VІ.1933 – 18.Х.1981

Тилков, Димитър – филолог, доктор на филологическите науки.

30 г. от смъртта му

20.Х.1881 – 16.ІV.1925

Мулетаров, Васил – Деец на БКП.

130 г. от рождението му

1.ІХ.1898 – 20.Х.1966

Талев, Димитър – белетрист, публицист, журналист.

45   г. от смъртта му

21.Х.1876 – 25.ХІ.1950

Каназирев, Владислав-участник в  националноосвободителното движение, общественик.

135 г. от рождението му

Х.1811 – 1.ХІІV1899

Илиев, Георги / Г. И. Симеонов; Гаджал войвода/  -  деец на националноосвободителното движение, войвода.

200 г. от рождението му

 

Ноември

 

2.ХІ.1941

Назъров, Кирил – писател.

70 г. от рождението му

3.ХІ.1911 – 14.ІІ.1945

Хаджитодоров, Димитър – участник в антифашистката борба.

100 г. от рождението му

5.ХІ.1921

Коцев, Златко – музикант, създател на Македонския държавен фолклорен ансамбъл / прототип на ансамбъл „Пирин“/, главен художествен ръководител на ансамбъл „Пирин“.

90 г. от рождението му

15.VІІІ.1842–6.ХІ.1921

Костенцев, Арсени - деец на националноосвободителното движение, книжовник и просветител.

90 г. от смъртта му

8.ХІ.1876 – 24.Х.1957

Молеров, Костадин /Кочо/ - деец на националноосвободителното движение, фолклорист.

135 г. от рождението му

11.ХІ.1931

Караангов, Петър – поет.

80 г. от рождението му

21.ХІ.1876 – 7.VІ.1934

Макарий Неврокопски /Марин Стамов/ - висш духовник.

135 г. от рождението му

30.ХІ.1866 – 8.ХІ.1933

Ляпчев, Андрей – политически  и държавен деец, икономист, журналист.

145 г. от рождението му

 

 

декември

 

1881 – 10.ХІІ.1906

Китанов, Александър - участник в  националноосвободителното движение.

105 г. от рождението му

18.ІІ.1872-13.ХІІ.1956

Кюлев, Иван – просветен деец, фолклорист.

55 г. от смъртта му

19.І.1871- 23.ХІІ.1906

Груев, Даме -един от идеолозите  и водачите на националноосвободителното движение на българите в Македония и Одринско, инициатор за създаването на ВМОРО

105 г. от смъртта му

24.ХІІ.1861–9.VІІ.1934

Хаджиниколов, Иван - участник в  националноосвободителното движение, един от основателите на ВМОРО, учител, книжар.

150 г. от рождението му

25.ХІІ.1881-20.VІ.1925

Разбойников, Христо -  участник в  националноосвободителното  движение, деец на БЗНС.

130 г. от рождението му

15.VІ.1861-27.ХІІ.1941

Чучулайн, Костадин-  участник в  националноосвободителното движение, учител и свещеник.

70 г. от смъртта му

9.ІV.1842 – ХІІ.1876

Марков, Димитър /Мите/ - участник в    националноосвободителното движение.

135 г. от смъртта му

 

 

Личности, подредени по азбучен ред на фамилните имена

 

1840 - 1891

Бисеров, Димитър – учител и книжовник.

125 г. от смъртта му

1814 - 1891

Богатин войвода   / Богатинов, Иван / - един от първите хайдути в Неврокопско.

120  г. от смъртта му

1851 – 22.ХІІ.1918

Богатинов, Тодор - участник в  националноосвободителното  движение, опълченец.

160 г. от рождението му

1861 – 21.І.1939

Вапцаров, Йонко -  деец на националноосвободителното движение.

150 г. от рождението му

1891 – 12.ІХ.1924

Василев, Алеко  / Алеко паша/ -  деец на националноосвободителното движение.

120 г. от рождението му

1856 – VІІ.1918

Илия Кърчовалията  -  деец на националноосвободителното движение.

135 г. от рождението му

1870 - 1931

Каназирев, Петър – търговец, дарител.

80 г. от смъртта му

1851 – 4.ХІ.1933

Козарев, Иван  -  участник в  националноосвободителното  движение, учител.

160 г. от рождението му

1840 - 1886

Георги Кременлията -  участник в  националноосвободителното  движение

125 г. от смъртта му

1886 – 9.Х.1923

Лисичев, Никола  / Червения адвокат/- деец на БКП.

125 г. от рождението му

1871 – 8.Х.1927

Наумов, Никола - деец на националноосвободителното движение, журналист.

140 г. от рождението му

1936

Павлов, Кирил – писател.

75 г. от рождението му

1841 – 19.ХІІ.1907

Попгеоргиев, Димитър  -  деец на националноосвободителното движение, църковен и просветен деец.

170 г. от рождението му

1951

Серафимов, Цанко – писател, публицист, журналист.

60 г. от рождението му

1941

Ушев, Костадин -  сатирик.

70 г. от рождението му

1871 - 1933

Хаджипетров, Васил -  деец на националноосвободителното движение.

140 г. от рождението му

1796 - 1875

Хаджирадонов, Тодор – майстор, часовникар.

215 г. от рождението му

1876 – 14.Х.1944

Чапрашиков, Стефан – дипломат и общественик, дарител.

135 г. от рождението му

1935 - 1996

Яков, Федя – писател.

15  г. от смъртта му

 

Събития, свързани с края

 

1.ХІ.1991

Американски университет - Благоевград

20 г. от създаването

1951

Ансамбъл за народни песни и танци „Никола Вапцаров“ гр. Сандански

60 г. от създаването

1946

Ансамбъл за народни песни и танци „Яне Сандански“ гр. Гоце Делчев

65 г. от създаването

1901

Афера „Мис Стоун“ - една от най-значителните акции на ВМОРО за набавяне на средства за освободителното дело.

110 г. от осъществяването й

1966

Исторически музей гр. Петрич

45 г. от създаването

1976

Къща музей „Георги Измирлиев“ - гр. Благоевград

35 г. от създаването

1981

Къща музей „ Неофит Рилски“ - гр. Банско

30 г. от създаването

1911

Ловно дружество Горна Джумая

100 г. от създаването

1886

Образцово народно чителище „Емануил Васкидович“ - гр. Мелник

125 г. от създаването

1866

Образцово народно чителище „Никола Йонков Вапцаров“ - гр. Благоевград

145 г. от създаването

26.ІІІ.1946

Първото ТКЗС в с. Лъки

65  г. от създаването

8.V.1876

Разловското / пиянечкото / въстание

135 г. от избухването

1981

ХІ Средно общообразователно училище „Арсени Костенцев“ - Благоевград

30 г. от създаването

1881

Средно общообразователно училище „Иван Вазов“ - Благоевград

130 г. от създаването

1991

СОУИЧЕ „Климент Охридски“  - Благоевград

20 г. от създаването

1976

Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград

35 г. от създаването